Hygiejne retningslinjer for Nørrebro Fysioterapi og Træningscenter

Træningscenteret:

Hele klinikken og træningscenteret bliver rengjort af fast rengøringspersonale hver dag hele ugen, ud fra
statens serums instituts retningslinjer vedrørende rengøring af lokaler og inventar (se reference afsnit 5.5)
Samtlige maskiner og redskaber sprittes af efter hver brug i træningscenteret.

Der vil altid være personale tilstede i træningscenteret der sikre at alle overholder de hygiejniske
forholdsregler.

Der findes papir og sprit i alle træningslokaler. Der findes desinficerende servietter ved alle computere, tastatur
og mus aftørres før og efter brug af computeren.

Venteværelse:

Inden patienten eller træningsmedlemmet træder ind i venteværelset afsprittes hænder ved den opstillet
spritdispenser.

Stole er opstillet individuelt med minimum 1,5 meters afsted. Der forefindes sprit på alle border og ved alle
skærme patienter og personale skal bruge. Derudover er der markeringer i gulvet der indikerer
minimumsafstand til den foranstående i køen til receptionen. Der er desuden opstillet udendørs venteområde,
med muligt for øget afstand til andre.

Behandling:

Der vaskes hænder mellem alle patienter, der findes håndvask ved behandlerrum. (se reference afsnit 5.2)
Hånddesinfektion findes i alle behandlerrum, behandlere afspritter hænder både inden og efter hver patient.
Håndtaget til behandlerrummet sprittes af både indvendig og udvendig inden og efter hver behandling
Behandlerbrikse, bliver overdækket af engangslagner ved hver patientskift, behandleren afspritter selve briksen
både før og efter behandlingen.

Ved apparaturbehandling såsom shockwave eller laser afsprittes apparatet altid inden og efter en behandling.
Ingen behandlere bærer håndsmykker, eller håndleds ur.

Håndtering af patienter med smitterisiko:

Ved smittefarlige patienter følges vejledninger fra Statens Serum Institut.
Ved mistanke om særlig smitterisiko hos den enkelte person, forbeholder klinikken sig retten til at afvise
personen. Fysioterapeuten kontakter patientens læge eller personale på pejlehjem ved tvivl om hygiejnemæssige
forholdsregler.

Hygiejne ved hjemmebehandling:

– Det bestræbes altid at vaske og spritte hænder inden og efter hver hjemmepatient.
– Der afsprittes altid hænder før og efter behandling.
– Der benyttes engangshansker, ved særligt udsatte patienter.
– Fysioterapeuten iklæder sig engangsdragt, maske, og handsker, ved patienter i isolation.
– Opbevaring og bortskaffelse af brugte akupunkturnåle:
– Alle behandlerrum nålebeholdere med skruelåg til opbevaring af bruge akupunkturnåle
– Når en beholder er fyldt, byttes den til en ny tom beholder hos det lokale apotek.

Referencer SSI – https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nirgenerelle.pdf?la=da