Vederlagsfri fysioterapi

Hvis du er diagnosticeret af din læge med en af de vederlagsfri diagnoser, har du adgang til gratis fysioterapi.
Igennem sygesikringen har du adgang til fysioterapi der har til formål at forbedre, vedligeholde og forhale dine symptomer.
Vederlagsfri fysioterapi tilbydes til voksne og børn med et varigt svært fysisk handicap eller personer uden svært fysisk handicap med progressiv sygdom.

For så vidt angår patientgruppen af svært fysisk handicappede er det en forudsætning for ordningens gennemførsel, at en væsentlig del af behandlingen kan foregå som holdtræning. For så vidt angår personer uden svært fysisk handicap med progressiv sygdom er udgangspunktet, at behandlingen foregår som holdtræning, mens individuel behandling er en undtagelse.

Fysioterapeuten foretager en relevant fysioterapeutisk undersøgelse. Herudfra tilrettelægges behandlingen individuelt efter den enkelte patients tilstand, problemer og behov i samarbejde med patienten og den henvisende læge.

Diagnoser der giver adgang til gratis fysioterapi:

  • Hjerneblødning
  • Blodprop
  • Sclerose
  • Parkinsons
  • Lammelser
  • Leddegigt

Du kan se den fulde diagnoseliste HER

 

Kontakt os på telefon 35 81 48 00
Vi glæder os til at tage imod dig.