Jeg arbejder ude for sygesikringen og herigennem hovedsageligt med diagnosticering og behandling af skulderproblematikker. Jeg har specialiseret mig i brugen af ultralydsscanning til at supplere udredning og diagnosticering, for at sikre dig et optimalt behandlingsforløb fra start af. Som teamleder for Skulder/nakkeregion varetager jeg skulderhold på klinikken.