Præsentation og endelige valg af skitser

Læs mere

Besøg hos vores leverandør af træningsmaskiner, fitness engros. vi skal finde betræk, farver og gulv

Læs mere

Arbejder med skitsetegningerne for at komme frem til den bedste indretning i centeret

Læs mere

De første opmålinger af lokaler

Læs mere